Bröstl Alexander

Späť

Frontisterion

alebo Búdky pre vzletné myšlienky (o štáte a práve)

(2009)
Edícia: Učebnice Kalligramu
Žáner: Spoločenské vedy
Strany: 328
formát: 140 x 210 mm
ISBN: 978-80-8101-179-5
na sklade:
Pôvodná cena
10,99 €
So zľavou 30%:
7,69 €
Počet kusov:
Tento produkt ešte nie je v košíku.

 

Kniha je venovaná mysliteľom, ktorí sú autormi alebo pripravovateľmi koncepcií. „Len nemnohí sú schopní navrhnúť a uskutočniť určitú politickú koncepciu, ale my všetci sme schopní hodnotiť ju,“ cituje autor v úvode Perikla. A práve so zámerom umožniť  hodnotenie, objaviť zmysel úvah veľkých európskych  a svetových mysliteľov a odniesť si z nich aj určité poznanie, o ktoré sa možno oprieť pri riešení dnešných problémov, predkladá Alexander Bröstl čitateľovi náčrt vývoja politického a právneho myslenia od antiky až po súčasnosť. V dejinách politického a právneho myslenia je pre autora ústredný vzťah slobody a autority (moci) alebo slobody a poriadku (ak poriadok pokladáme za logickú protihodnotu slobody), ktorý sa premieta do úvah o štáte a práve a do myšlienok o usporiadaní spoločenských inštitúcií. 

 

„Všetko, čo sa hovorí a píše, možno vždy chápať rôzne, čiže aj chápať zle. To, že si často rozumieme, spočíva zväčša v dobrej vôli, v želaní porozumieť si, v triezvom postoji k problému či vo viere v ľudský rozum, ktorý spoznal (alebo ešte len spozná) pravú hodnotu slobody. Aj v rámci štátu a v rámci práva.“             

Alexander Bröstl

 

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb a eShop GlobalShop spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.