WEBSHOP VYŽADUJE COOKIES, PROSÍM ZAPNITE HO!
Knihy podľa žánrov
EsejeEstetikaFilozofiaHistóriaInéKriminálny román LingvistikaLiterárna vedaNáboženstvoPoéziaPrávoPrírodné vedyPróza / domácaPróza / svetováPublicistikaSpoločenské vedyUmenie

Knihy

Kus/Stránka: 32 20 12 8
Poradie: Meno Cena
Dielo

Dielo

Ľudovít ŠtúrRok vydania: 2007Napriek nesmiernej popularite jeho osobnosti je dielo Ľudovíta Štúra (1815-1856) v kultúrnom vedomí našej spoločnosti ešte stále nedostatočne zakotvené. Jeho historický a kultúrno-politický význam sa často stráca v spleti tradičných školských schém. Zámerom editora preto bolo predstaviť všestrannú Štúrovu tvorbu a popri historickom vyzdvihnúť aj jej aktuálny rozmer. Dielo Ľudovíta Štúra veľkou mierou prispelo k formovaniu národnej identity, romantickej literatúry, modernej jazykovedy, žurnalistiky ako aj politickej publicistiky a esejistiky. Publikácia je impulzom k jeho intenzívnejšiemu a autentickejšiemu poznaniu.Úryvok z knihy: "Každý národ je v najvrúcnejšom spojení so svojím jazykom. V ňom ako prvom produkte teoretického ducha odráža sa národ; jazyk je teda najistejším znakom podstaty a samobytnosti každého národa. Národ práve tak ako jednotlivec prejavuje jazykom svoje najhlbšie vnútro, v jazyku takrečeno stelesňuje svojho ducha; táto vonkajšia podoba presne zodpovedá vnútru národa na všetkých stupňoch jeho vývinu, v jazyku a s jazykom sa vyvíja duch národa ako v najzodpovedajúcejšej mu forme: oba sú navzájom závislé a jeden bez druhého nemôžu teda jestvovať. Pretože teda vnútro národa je zahrnuté v tejto vonkajšej forme a ona mu vyhovuje, samo sebou sa rozumie, že každý sa môže vrúcne modliť iba vo svojom materinskom jazyku, každý len v ňom prejaví nadšenie svojej hrude v speve, lebo piesne v cudzom jazyku, aj keď sú mu zrozumiteľné, predsa nemôžu verne vyjadriť hnutia jeho mysle a stavy duše. Aký dojemný je materinský jazyk, myslím cíti a vie každý; na dôkaz toho uspokojíme sa s príkladom, ktorý uvedieme z oblasti nám už vzdialeného klasického sveta."
Toto posrané 20. storočie, 2. vydanie

Toto posrané 20. storočie, 2. vydanie Umenie kontra ideológia?

Tomáš ŠtraussRok vydania: 2007      Rozbiehame sa – ale kam? Róbert Kotian, Pravda, 2. 4. 2010   1. Najprv bolo Toto 20. storočie posrané – právom, lebo po troch megakatastrofách, fašistickej, komunistickej a nacionalistickej, sa jemnejší výraz pre esej Tomáša Štraussa jednoducho nehodil. 2. Aj keď ohraničenie dvadsiateho storočia ako takého má dosť variabilné hranice – kým napríklad podľa Paula Johnsona sa 20. storočie začalo 29. mája 1919 potvrdením Einsteinovej teórie relativity, podľa Francisa Fukuyamu sa začiatkom 90. rokov dalo dokonca hovoriť o zavŕšenom víťazstve demokracií na celom svete. 3. Vojny na Balkáne a v rozpadajúcom sa Sovietskom zväze signalizovali, že "americký profét sa zmýlil. Dejiny začali byť po roku 1989 iba pestrejšie a rôznorodejšie, menej prehľadné a usmerňovateľné".   4. O tri roky neskôr bolo Toto 21. storočie čudesné – napokon, deväť rokov nie je až tak veľa, aby sa dalo celé storočie klasifikovať nejakým koncentrovaným prídavným menom, veď čo ak sa "zvrtne doba" a bude storočím osvietených politikov aj voličov. 5. Hoci je to veľmi nepravdepodobné.   6. A tak názov tretej Štraussovej knižky v tomto moduse Toto rozbiehajúce sa 21. storočie je podľa mnohých príznakov opäť istým spôsobom presný – jeden môj bývalý šéfredaktor s obľubou parafrázoval ktoréhosi francúzskeho klasika, že rýchlosť splašeného koňa nie je dôležitá.   7. A že aj toto storočie sa niekam rozbieha, je isté.   8. Väčšinou vyzerá, akoby dolu kopcom, pretože ak sa napríklad 20. storočie začalo v roku 1919, to dvadsiate prvé mohlo mať svoj big-bang 11. septembra 2001.   9. U nás sa zatiaľ vo vyhrotenej podobe ujal posit, že "národ je predovšetkým zoskupenie ľudí, ktorých zjednocuje spoločný mýtus o ich vlastných dejinách a prapôvode, a najmä spoločná averzia voči tým či iným susedom".   10. Na rozdiel od minulosti to však máme vo vlastných rukách. 11. Treba však chcieť a zobudiť sa, ako nedávno parafrázoval text slovenskej hymny najväčší Slovák Jano Žilinský.   12. Bude to však ešte dlhý proces, keďže aj odborníci na verejnú mienku kapitulujú pred niečím takým, ako je slovenský volič.   13. Ktorý napriek stovkám štúdií a analýz "ostáva v mnohom záhadnou čiernou skrinkou, klbkom ťažko pochopiteľných motivácií, neraz skôr prípadom pre psychoanalytika než sociológa" (O. Gyárfášová).   14. Pretože kniha štyridsiatich slovenských intelektuálov a odborníkov s názvom Kde sme. Mentálne mapy Slovenska hlási, kde sa po 20 rokoch od novembra 1989 nachádzame. 15. Lapidárne povedané nie je to príjemné miesto.   16. Aj keď optimista z princípu by povedal, že sa to môže už len zlepšovať – tak ako začína svitať presne v tom okamihu, keď je tma najväčšia.   17. Tomáš Štrauss sa v spomínaných troch "storočných" esejach o aktuálnej súčasnosti pohybuje neuveriteľným priestorom a časom, ustavične požmurkávajúc, že všetko so všetkým súvisí – iná štruktúra a členenie textu by však prospeli najmä tým, ktorí si práve nebahnia vo valcovaní faktami a súvislosťami.   18. Štrauss pri porovnávaní globalizácie a tradície, dvoch hodnotových a vývojových tendencií, píše, že "podľa známeho bonmotu - Let motýľa kdesi v Brazílii môže vraj vyvolať tornádo v Instanbule - sa globalizácia chápe ako sieť alebo súhrn jednotlivých vzájomne poprepájaných a súvisiacich, prípade ešte aj rozlíšiteľných ekonomických, politických a kultúrnych lokálnych iniciatív".   on-line článok: http://kultura.pravda.sk/literarne-oko-rozbiehame-sa-ale-kam-dud-/sk-kkniha.asp?c=A100401_190856_sk-kkniha_p46  
Herakleitos z Efezu

Herakleitos z Efezu

Július ŠpaňárRok vydania: 2007Monografia Herakleitos z Efezu od nestora slovenskej klasickej filológie predstavuje interpretáciu mysliteľského diela jednej z najvýraznejších osobností predsokratovskej filozofie, vrátane historických súvislostí i prekladu zlomkov jeho filozofických prác. Vďaka hlbokej a všestrannej znalosti toho, čo sa z diela tohto filozofa zachovalo, autor podáva naozaj ucelený pohľad na Herakleitov myšlienkový systém.
Vek omylnosti

Vek omylnosti Dôsledky vojny proti terorizmu

George SorosRok vydania: 2007Posledný titul známeho amerického finančníka a filantropa Georga Sorosa Vek omylnosti nie je iba životnou bilanciou, rekapituláciou vlastných koncepčných a svetonázorových východísk, v ktorých kľúčovú úlohu zohráva pojem otvorenej spoločnosti. Nachádza sa tu aj tvrdá kritika súčasného stavu Spojených štátov amerických, ktoré síce zohrávajú úlohu svetového politického lídra, zároveň sa im svojím vystupovaním i pohľadom na svet, vierou vo vlastnú rétoriky a falošné mýty podarilo "zablúdiť". Soros do svojich úvah zapája i také závažné témy ako je terorizmus a boj proti nemu, globálne otepľovanie, či šírenie jadrových zbraní.
Ornament a iné prózy

Ornament a iné prózy

Vincent ŠikulaRok vydania: 2007Kniha Ornament a iné prózy predstavuje Vincenta Šikulu ako spisovateľa s vyhraneným a originálnym autorským rukopisom, v ktorom dominuje jeho osobný zážitok, výrazne dotovaný myslením a skúsenosťou jednoduchého človeka zo západoslovenského regiónu. Čitateľa osloví nepotlačená elementárna ľudskosť, spontánne, nespútané rozprávačstvo, novátorský štýl i zvláštny typ lyrizmu a expresivity, s akým autor stvárňuje postavy svojich nezabudnuteľných príbehov. Vo výbere prevažuje autorova epická tvorba, ktorá je doplnená o jeden básnický cyklus a publicisticko-memoárové texty. Spisovateľov obraz dotvárajú dobové kritické reflexie, kalendárium života a diela, komentáre a vysvetlivky, obrazová príloha a štúdia o jeho nevšednom rozprávačskom majstrovstve.
Rečové akty

Rečové akty

John R. SearleRok vydania: 2007Ako sa slová vzťahujú na svet? Aký je rozdiel medzi tým, keď niečo poviem a mienim to tak, a tým, keď niečo poviem bez toho, aby som to mienil? J. R. Searle vychádza z teórie rečových aktov J. Austina, pričom ju prehodnocuje a kriticky rozvíja. Vďaka tejto práci má čitateľ možnosť posúdiť, kam autora doviedli úvahy o rečových aktoch ako druhu intencionálneho konania v rámci jazykovej komunity. Searle v nej vysvetľuje súvislosti medzi jazykom, mysľou a spoločnosťou, hovorí o ich vzájomných väzbách.
Myseľ, jazyk, spoločnosť

Myseľ, jazyk, spoločnosť

John R. SearleRok vydania: 2007V tejto knihe sa filozof so špeciálne vymedzeným chápaním filozofie podujal preskúmať tzv. rámcové otázky prostredníctvom analýzy pojmov, analýzy jazyka. Presnejšie, podujal sa preskúmať štruktúru vzájomných vzťahov medzi mysľou, jazykom a spoločnosťou, teda vlastne štruktúrne väzby troch vzájomne prepojených rámcov, prostredníctvom analýzy vzťahov medzi základnými pojmami týchto rámcov. "Provokujúca je aj Searlova úvaha o fungovaní spoločnosti. Sociálne fenomény plnia svoje funkcie preto, lebo veríme, že ich majú. Peniaze, obyčajný kus fyzikálne nezaujímavého papiera, majú svoju úlohu iba preto, lebo veríme, že to sú peniaze. Aj keby sme vytvorili rovnaký kus papiera, neboli by to peniaze, ale falzifikát." (Michal Ivan, SME, 4.12.2007)
O kráse a umení

O kráse a umení

Arthur SchopenhauerRok vydania: 2007Arthur Schopenhauer je nepochybne jednou z najosobitejších postáv nemeckého filozofického myslenia 19. storočia. V publikácii nájdete jeho názory na krásu, estetiku a umenie. Schopenhauer chápe umenie ako poznanie, ktoré človeku umožňuje oprostiť sa na čas „od otrockej služby vôli“ a zakúsiť tak nadpozemský stav mysle. Kniha predstavuje Schopenhauera nielen ako svojrázneho mysliteľa, ale najmä ako erudovaného znalca a milovníka umenia.

Vyhľadávanie

Sledujte nás na Facebooku

TOP 10 knihy