WEBSHOP VYŽADUJE COOKIES, PROSÍM ZAPNITE HO!
Knihy podľa žánrov
EsejeEstetikaFilozofiaHistóriaInéKriminálny román LingvistikaLiterárna vedaNáboženstvoPoéziaPrávoPrírodné vedyPróza / domácaPróza / svetováPublicistikaSpoločenské vedyUmenie

Knihy

Ivan Horváth

Dielo Ivana Horvátha osciluje medzi tradičným (rezíduá romantizmu a psychologického realizmu) a avantgardným pólom (prvky impresionizmu, konštruktivizmu, expresionizmu či surrealizmu), pričom túto dvojpólovosť možno pripísať autorovej rozhľadenosti v našej i cudzej kultúre, jeho (literárnej i reálnej) oscilácii medzi domovom a svetom. Obdobne možno vnímať Horváthovu nadväznosť na filozofiu, v jeho tvorbe badať vplyv antiky, no tiež Hegla či Nietzscheho, idealizmu i nihilizmu. Medzi racionálnym a emotívnym, dedinským a mestským, prírodným a civilizačným, snovým a skutočným, bohémskym a konvenčným sa pohybujú aj Horváthove postavy, situované do vzdialených osád i veľkomiest, konkrétnych alebo bližšie neurčených priestorov. Tvarovo a tematicky inovatívne prózy I. Horvátha (postavy umelcov, prostredie veľkomesta či asociatívne radenie motívov s množstvom intertextuálnych odkazov) predstavujú tiež polemiku autora s tradíciou, na druhej strane však možno prepiaty sentiment v modelovaní (najmä mužských) postáv považovať za anachronický.

Ivan Horváth (1904-1960) prozaik, publicista, prekladateľ, autor termínu nadrealizmus.

Knihy

Kus/Stránka: 32 20 12 8
Poradie: Meno Cena
Stránka: 1 / 1
1
Prózy

Prózy

Ivan HorváthRok vydania: 2010Výber zostavila, komentár vysvetlivky, kalendárium života a diela a doslov napísala Jana Kuzmíková   Prozaické práce Ivana Horvátha (1904 – 1960) predstavovali po roku 1918 nové možnosti vývinu slovenskej literatúry. I. Horváth experimentoval s tvarom, poetikou i významovou mnohoznačnosťou prózy, pričom uplatňoval objavné metódy najnovších európskych umeleckých hnutí. Jeho cieľom však nebolo len samoúčelné presadzovanie nedávno zrodených ideí, ale sledoval aj pokrok starších ideálov známych z histórie a dejín umenia. V tvorbe zohľadňoval svoje nevšedné poznatky a zážitky z mnohých ciest po Európe i bohaté skúsenosti právnika, politika a diplomata. V roku 1950 však I. Horvátha totalitný režim nespravodlivo uväznil na desať rokov, čím sa značne narušilo posudzovanie Horváthovho zakladateľského prínosu pre modernú slovenskú literatúru. Okrem nespochybniteľného historického významu Horváthových prác upozorňuje však prítomný výber aj na ich aktuálny význam, ktorý spočíva v  diskurzívnej kvalite autorovho písania, ktorou predstihol svoju generáciu i dobu.   Výber Jany Kuzmíkovej predstavuje komplexnú tvorbu Ivana Horvátha – od prvých textov autora z debutu Mozaika života a snov cez zbierky próz Vízum do Európy, Nepravdepodobný advokát či Tak sa to malo stať až po esej Návrat do Paríža. Čitateľovu predstavu o autorovi dopĺňa výber z jeho publicistiky a korešpondencie, ale i v tejto edícii tradičné Odborné názory na Horváthovu tvorbu, Kalendárium, Komentáre a vysvetlivky či v neposlednom rade fundovaný doslov Jany Kuzmíkovej, autorky monografie o Ivanovi Horváthovi. Novátorské je predovšetkým editorkino skúmanie irónie, „diskurzivity“ a „psycholingvizmu“ v Horváthovej próze. (Marta Součková)    

Vyhľadávanie

Sledujte nás na Facebooku

TOP 10 knihy