WEBSHOP VYŽADUJE COOKIES, PROSÍM ZAPNITE HO!
Knihy podľa žánrov
EsejeEstetikaFilozofiaHistóriaInéKriminálny román LingvistikaLiterárna vedaNáboženstvoPoéziaPrávoPrírodné vedyPróza / domácaPróza / svetováPublicistikaSpoločenské vedyUmenie

Knihy

Ján Johanides

  Ján Johanides (1934 - 2008) patrí medzi najvýznamnejších slovenských prozaikov po roku 1945. V druhej polovici päťdesiatych rokov začal publikovať poviedky v časopise Mladá tvorba a neskôr v Slovenských pohľadoch. Jeho súbor noviel Súkromie (1963) má v súdobej próze prelomový význam svojím prívratom k základným otázkam ľudskej existencie. Ďalšie prózy, ktoré publikoval knižne v šesťdesiatych rokoch, boli prijaté kontroverzne, až odmietavo. Začiatkom sedemdesiatych rokov bola jeho tvorba v dobovom kultúrnopolitickom kontexte odmietnutá ako "existencialistická", ale práve "existencializmus" sa stal napokon dôvodom jeho psmrtnej verejnej pocty. Na literárnu scénu sa Johanides vrátil až v druhej polovici sedemdesiatych rokov novelou Nepriznané vrany (1978). V prózach z osemdesiatych a začiatku deväťdesiatych rokov Johanidesova próza dozrieva v románoch Najsmutnejšia oravská balada (1988), Previesť cez most (1991) a Krik drozdov pred spaním (1992). Z jeho neskoršej prozaickej tvorby dosiahla najväčší ohlas novela Trestajúci zločin (1995). V tom istom roku vychádza kniha esejí a rozhovorov Identita v kríze. Po roku 1989 vychádza aj podstatná časť rozhovorov s Jánom Johanidesom, ktoré dávajú vhľad do jeho spôsobu vnímania, cítenia a uvažovania. Svojou celoživotnou tvorbou sledoval Ján Johanides v kontexte ľudskej starosti o živobytie a starostlivosti o človeka základné ľudské existenciálne situácie, nálady, atmosféry a univerzálne emócie ako šťastie, smútok, strach, úzkosť, zdesenie a sklamanie.

Knihy

Kus/Stránka: 32 20 12 8
Poradie: Meno Cena
Stránka: 1 / 1
1
Prózy

Prózy

Ján JohanidesRok vydania: 2009Snáď s výnimkou prvých časopiseckých próz a čiastočne aj debutu Súkromie sú všetky prózy Jána Johanidesa zvláštnou alianciou veľkej histórie a komornej dramatickej situácie. Už Johanidesov debut však ukazuje dva okruhy jeho námetových preferencií. Príklon k veľkej histórii zastupujú novely Nerozhodný, Súkromie, Postoj. Druhým okruhom sú dramatické sondy do krajných podôb ľudskej existencie, problém voľby, sebareflexie a transcendencie. V čistej podobe ich prinášajú novely Potápača priťahujú pramene mora a Kráska a výlet.   Johanidesova próza sa neskôr voči čitateľovi angažuje prvoplánovejšie, často s dôrazom na otvorené, expresívne pomenúvanie mravných a sociálnych nedostatočností jednotlivca a spoločnosti. V prítomnom výbere je príkladom kritikou kontroverzne prijatá próza Nepriznané vrany. Jadro prozaického výberu tvorí epicky najkošatejší román Previesť cez most z prelomu osemdesiatych a deväťdesiatych rokov, komorné, a predsa epicky vrstvené rozprávanie s voľne štylizovaným autobiografickým pozadím, ktoré sa objavuje aj v iných Johanidesových vydarených textoch, predovšetkým v románe Najsmutnejšia oravská balada z druhej polovice osemdesiatych rokov, vnútorne zasvätenom, štylisticky ornamentálnom rozprávaní o Orave ako duchu miesta autorovho rodiska.   Dôležitou súčasťou výberu sú Johanidesove eseje a rozhovory, v ktorých prezentuje nealibistický a prekvapujúco nenihilistický postoj voči sebe, ľuďom a dobe. Príkladom môžu byť eseje Rusko a bolesť od Goľadkina ku Goľadkinom, Identita v kríze a Fanatizmus - večná náplasť na ranu.

Vyhľadávanie

Sledujte nás na Facebooku

TOP 10 knihy