WEBSHOP VYŽADUJE COOKIES, PROSÍM ZAPNITE HO!
Knihy podľa žánrov
EsejeEstetikaFilozofiaHistóriaInéKriminálny román LingvistikaLiterárna vedaNáboženstvoPoéziaPrávoPrírodné vedyPróza / domácaPróza / svetováPublicistikaSpoločenské vedyUmenie

Knihy

Miroslav Michela

Miroslav Michela, PhD. (1978) pôsobí od roku 2002 na Oddelení novších dejín Historického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave, kde sa venuje predovšetkým politickým dejinám Slovenska a strednej Európy v 20. storočí, slovensko-maďarským vzťahom a problematike nacionalizmu a kolektívnych identít. Je autorom viacerých vedeckých publikácií doma aj v zahraničí. Od roku 2009 sa venuje aj pedagogickej činnosti. Pôsobí ako odborný asistent na Ústave českých dejín Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, kde sa zaoberá predovšetkým problematikou najnovších dejín. Je spoluzakladateľom a šéfredaktorom internetového vedeckého časopisu www.forumhistoriae.sk Publikácia Pod heslom integrity. Slovenská otázka v politike Maďarska 1918-1921 predstavuje autorovou monografickú prvotinu.

Knihy

Kus/Stránka: 32 20 12 8
Poradie: Meno Cena
Stránka: 1 / 1
1
Pod heslom integrity

Pod heslom integrity Slovenská otázka v politike Maďarska 1918 - 1921

Miroslav MichelaRok vydania: 2009 Slovensko-maďarské vzťahy sa postupne od 19. storočia stali jedným z najčastejšie tematizovaných problémov v novodobom slovenskom politickom diskurze. Následkom zániku rakúsko-uhorskej monarchie a vznikom Československej republiky (ČSR) došlo k vymedzeniu Slovenska ako územno-právnej jednotky na politickej mape Európy. Tento fakt potvrdili  zmluvy, ktoré vzišli z rokovaní Parížskej mierovej konferencie v rokoch 1919 – 1920. Rok 1918 predstavuje významný historický medzník v dejinách regiónu, následkom ktorého dochádza ku kanonizácii Slovenska v geopolitickom zmysle – ako územia medzi Tatrami a Dunajom, ktoré malo zároveň predstavovať etnický priestor Slovákov. Došlo k zásadným spoločenským, hospodárskym, politickým a kultúrnym zmenám, ktoré v symbolickom jazyku charakterizuje pretvorenie dovtedy zaužívaných pomenovaní pre severné územia Uhorska – tzv. Hornej zeme (Felvidék) alebo Horniakov (Felföld) – na Slovensko. Napriek tomu, že spomenuté termíny nie sú historicky totožné so súčasným územím Slovenska a ani Slovensko nebolo a ani nie je len etnickým územím Slovákov, práve tieto názory sa začali v medzivojnovom období presadzovať. Fakt, že Slovensko v súčasnom zmysle slova „vzniklo“ v procese zániku štruktúr historického Uhorska, do veľkej miery zapríčinilo, že narástol význam problematiky slovensko-maďarských vzťahov. Nešlo o novú tému. Získala však na celospoločenskom význame. Netolerantná politika voči národnostiam v období dualizmu predstavovala jeden z významných argumentov československej strany legitimizujúci rozchod s monarchiou.      

Vyhľadávanie

Sledujte nás na Facebooku

TOP 10 knihy