WEBSHOP VYŽADUJE COOKIES, PROSÍM ZAPNITE HO!
Knihy podľa žánrov
EsejeEstetikaFilozofiaHistóriaInéKriminálny román LingvistikaLiterárna vedaNáboženstvoPoéziaPrávoPrírodné vedyPróza / domácaPróza / svetováPublicistikaSpoločenské vedyUmenie

Knihy

Pavel Holländer

Pavel Holländer (1953, Lučenec) od roku 1979 pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na PF UK Bratislava, ako docent a profesor na PF UP v Olomouci, prednášal na univerzitách v Kieli, Viedni, Zürichu, Budapešti a mnohých ďalších. V r. 2004 bol hosťujúci profesor na Právnickej fakulte Univerzity v Salzburgu. Od júla 1993 do augusta 2013 pôsobil ako sudca Ústavného súdu Českej republiky, od r. 2003 do r. 2013 zároveň ako jeho podpredseda.V odbornej práci sa venuje najmä otázkam filozofie a teórie práva, právnej logiky, medicínskeho práva,  všeobecnej štátovedy a ústavného práva. Je autorom mnohých vedeckých a právnických publikácií: Rechtspositivismus versus Naturrechtslehre als Folge des Legitimitätskonzepts (2013), Filosofie práva (2006, 2012), Základy všeobecné státovědy (2009, 2012), Verfassungsrechtliche Argumentation – zwischen dem Optimismus und der Skepsis (2007), Ústavněprávní argumentace – ohlédnutí po deseti letech Ústavního soudu (2003), Abriß einer Rechtsphilosophie. Strukturelle Überlegungen (2003), Rechtsnorm, Logik und Wahrheitswerte. Versuch einer kritischen Lösung des Jörgensenschen Dilemmas (1993). Spolu s Alexandrom Bröstlom sú editormi edície Exempla iuris (Kalligram) zameranej na kľúčové diela z oblasti dejín právnej filozofie a z právnej teórie. Je alebo bol členom vedeckých rád, akreditačných komisií vysokých škôl Slovenskej a Českej republiky, členom redakčných rád vedeckých právnických časopisov : Právník, Acta Universitatis Carolinae Iuridica, Slovenian Law Review, Jahrbuch für Ostrecht. Je držiteľom autorskej ceny Karlovarských právnických dní za najlepšiu právnickú publikáciu v rokoch 2005–2006 (Filosofie práva. Nakl. A. Čeněk, Plzeň 2006) a je tiež držiteľom ceny právnika roka 2009 v oblasti „občianskych, ľudských a ústavných práv“.

Knihy

Kus/Stránka: 32 20 12 8
Poradie: Meno Cena
Stránka: 1 / 1
1
Filipika proti redukcionizmu

Filipika proti redukcionizmu

Pavel HolländerRok vydania: 2009V spoločenských vedách sme svedkami prístupu založeného na redukcionizme, na viere v možnosť vyhnúť sa namáhavému a zložitému pohybu v myšlienkových póloch, v možnosť dospieť v sociálnych teóriách k fundamentálnym vysvetleniam založeným na jedinom východisku, na jedinom princípe. Autorovým cieľom  je polemizovať s týmto úsilím. Polemizovať s ním na pozadí úvah o spravodlivosti, vzťahu spravodlivosti a slobody, napätia medzi racionálnou stavbou demokratickej ústavnosti a nevyhnutnosťou jej metafyzického korektívu, a konečne úvah o princípe proporcionality, v právnom myslení metodologicky zrkadliacim ontologickú pluralitu (neredukovateľnosť) právnych princípov.
Pojmy v Sizyfovej krošni

Pojmy v Sizyfovej krošni (čriepky z filozofie práva)

Pavel HolländerRok vydania: 2015Pojmové sústavy v právnom a štátovednom myslení žijú v hermeneutickom pohybe s dejinnými kontextami. Zároveň sa však tieto pojmové sústavy usilujú o analytickosť, prinášajúcu presnosť a bezrozpornosť myslenia, súčasne aj ilúziu dosiahnutej dokonalosti a večnosti. Nový dejinný kontext ale túto „dokonalosť“ a „večnosť“ dosiaľ v histórii vždy premenil na prach. Európskym právnikom je veľmi dobre známa hyperbola Julia Hermanna von Kirchmanna : „Stačia tri zákonodarcove slová, uvádzajúce novelu zákona, a celé právnické knižnice sa menia na makulatúru.“Nie, z tohto rozporu nepramení nijaká skepsa. Len pokora a viera v zmysel a poslanie sizyfovského snaženia právnej vedy – ten balvan sa po dosiahnutí vrcholu vždy zrúti do priepasti a my ho opätovne vždy a vždy sunieme nahor. I pojmy sa rodia s rozsudkom smrti...Je však fascinujúce pokúsiť sa sledovať ich zrod a vývoj, priblížiť sa k intenciám ich formovania i ich premien, k ich zmyslom a významom v premenách času.    Pavel Holländer

Vyhľadávanie

Sledujte nás na Facebooku

TOP 10 knihy