WEBSHOP VYŽADUJE COOKIES, PROSÍM ZAPNITE HO!
Knihy podľa žánrov
EsejeEstetikaFilozofiaHistóriaInéKriminálny román LingvistikaLiterárna vedaNáboženstvoPoéziaPrávoPrírodné vedyPróza / domácaPróza / svetováPublicistikaSpoločenské vedyUmenie

Knihy

Radoslav Procházka

Radoslav Procházka (1972) absolvoval magisterské štúdium práva na Univerzite Komenského a na Yaleovej univerzite (Yale University) v USA, kde potom absolvoval aj doktorandské štúdium. Zároveň sa stal členom Advokátskej komory štátu New York. Dizertáciu obhájil na Trnavskej univerzite, zložil rigoróznu skúšku a v roku 2005 sa habilitoval na docenta v odbore teória a dejiny štátu a práva. V začiatkoch odborného rastu sa okrem vedecko-pedagogickej práce venoval najmä ochrane ľudských práv, neskôr pracoval ako právnik v pražskej pobočke americkej kancelárie Hogan & Hartson, ako poradca Ústavného súdu SR a ako právny poradca Delegácie Európskej komisie. V deň vstupu Slovenska do Európskej únie sa stal prvým zástupcom štátu pred Európskym súdnym dvorom. V januári 2007 založil advokátsku kanceláriu, ktorá sa venuje predovšetkým otázkam ústavného, občianskeho a správneho práva. Doma i v zahraničí vydal štyri monografie a niekoľko desiatok vedeckých a odborných článkov, predovšetkým z oblasti právnej filozofie, európskeho práva a ústavného práva. V rokoch 2006 a 2009 získal za svoju publikačnú činnosť ocenenia Literárneho fondu. 

Knihy

Kus/Stránka: 32 20 12 8
Poradie: Meno Cena
Stránka: 1 / 1
1
Štekajúca karavána

Štekajúca karavána

Radoslav ProcházkaRok vydania: 2010  Radoslav Procházka, patriaci k výrazným osobnostiam mladej a strednej generácie právnikov, uzatvára týmto výberom zo svojej razantnej esejistiky a populárno-náučnej publicistiky jednu etapu svojej verejnej angažovanosti. Procházka vstupuje do politiky a táto kniha je jeho kvázimanifestom, čo je, ako poznamenáva autor v úvode, dvojsečná zbraň: „Na jednej strane síce ten prehľad dokumentuje moje dôsledné, viac ako dekádu trvajúce lipnutie na niektorých základných hodnotách konštitučnej demokracie, na druhej strane však na mňa kladie nároky, ktoré, predpokladám, nebude vždy jednoduché dodržať. Svojím spôsobom si touto knihou dopredu obmedzujem možnosti vyhovárať sa z požiadaviek, ktoré na nositeľa verejnomocenského mandátu kladie povaha a zdroj tohto mandátu v právnom štáte.“   „Súčasná podoba imunity v podmienkach deklarovanej rovnosti pred zákonom je neudržateľná. Predovšetkým je neprijateľná nemožnosť stíhať poslancov v priestupkovom konaní bez súhlasu NR SR. Za spáchanie priestupku je možné uložiť pokarhanie, pokutu, zákaz činnosti alebo prepadnutie veci. Ani jedna z týchto sankcií neznamená v praktickej aplikácii taký zásah do výkonu poslaneckého mandátu, aby to bolo možné považovať za účinný spôsob politického zastrašovania. S prihliadnutím na to, aké sofistikované metódy dnes politickí súperi v zákulisnom boji používajú, sú sankcie predpokladané priestupkovým zákonom skutočnou selankou. (…) radový občan cíti, že poslanecký preukaz nie je ochranou pred prenasledovaním za presadzovanie politického názoru, ale povolením konať to, čo si on, poslancov sponzor, dovoliť nemôže. Ak nemá byť princíp rovnosti pred zákonom floskulou, treba priestupkovú imunitu poslancov úplne zrušiť.” (SME, jar 1999)  

Vyhľadávanie

Sledujte nás na Facebooku

TOP 10 knihy