WEBSHOP VYŽADUJE COOKIES, PROSÍM ZAPNITE HO!
Knihy podľa žánrov
EsejeEstetikaFilozofiaHistóriaInéKriminálny román LingvistikaLiterárna vedaNáboženstvoPoéziaPrávoPrírodné vedyPróza / domácaPróza / svetováPublicistikaSpoločenské vedyUmenie

Knihy

Svetozár Hurban - Vajanský

Ak sa pozrieme bližšie na život a dielo S. H. Vajanského (1847 - 1916), nachádzame drámu intelektuála malého národa, ktorý -často limitovaný vlastnými dispozíciami a prostredím - celý život zotrvával pri svojich ambíciách spolupodieľať sa nielen na formovaní mladej slovenskej kultúry, ale rovno určovať jej podobu svojím literárnym dielom a kultúrnou publicistikou. Vajan-ský vlastne pokračoval v kultúrnotvornom geste generácie otcov-romantikov, pričom bol s mentálnymi schémami romantizmu a národného obrodenia spätý viac, než to pripúšťal on sám, či ako to uplynulé desaťročia prezentovali výklady o etablovaní realizmu v slovenskej literatúre. Predkladaný zväzok prináša román Koreň a výhonky a výber z publicistiky. Sú to texty, ktoré v kontexte Vajanského diela patria k menej známym a čítaným, no napriek tomu umožňujú vnímať jeho dielo a činnosť v komplexnej a organickej súvislosti. Neprezentujú iba konštantné a kontinuálne prvky jeho tvorby a myslenia, ale poskytujú tiež možnosť pozorovať zmenu akcentov, ku ktorým v nich vplyvom vonkajších okolností došlo. Vo vydaní sa kladie dôraz na druhú fázu autorovej tvorby, a to od začiatku deväťdesiatych rokov 19. storočia až do konca jeho života. Je to obdobie, ktoré literárna historiografia interpretovala ako regres, resp. krízu, no v skutočnosti ide o logické vyústenie tendencií, ktoré boli vo Vajanského tvorbe prítomné od počiatku. Máme tak k dispozícii svedectvo o alternatívach, ku ktorým sa dostával slovenský intelektuál druhej polovice 19. storočia, keď zviazal svoj osud s národom a s národným životom, či presnejšie, bohužiaľ, s predstavami, ktoré o nich mal. Rovnako je nám umožnené dostať sa ku koreňom mentálnych schém, ktoré sú prítomné v našej kultúre do dnešných dní.

Knihy

Kus/Stránka: 32 20 12 8
Poradie: Meno Cena
Stránka: 1 / 1
1
Koreň a výhonky, Články

Koreň a výhonky, Články

Svetozár Hurban - VajanskýRok vydania: 2008  V prípade Svetozára Hurbana Vajanského sú všetky jeho aktivity - ako básnika, spisovateľa, redaktora, spolkového činiteľa, organizátora národných podujatí — prepojené s jeho politickými postojmi. Bol vnímaný ako popredný reprezentant Slovenskej národnej strany, resp. ako tvorca politiky tzv. martinského centra, s ktorým spojil štyridsať rokov svojho plodného života (1878 — 1916). Ako človek z prvej línie bojiska za národné práva zažil na tomto poste hviezdne chvíle vele-benia jeho talentu i pevnosti ideálov a cieľov, ale i chvíle opľúvania, kritizovania postupov, marginalizovanie výsledkov práce, spochybňovanie úmyslov. Boli aj časy, keď sa o Vajan-skom a jeho dielach mlčalo. Rozsahom veľké umelecké dielo má za sebou dve súborné mnohozväzkové vydania. Ukazuje sa však, že pre generácie 20. a 21. storočia, pre bádateľov, ale i pre širšiu čitateľskú verejnosť sú zaujímavejšie výberové edície, ktoré sústreďujú a komentujú jeho eseje literárnoestetické a literárnohistorické v kombinácii s politickými úvahami. K takýmto vydaniam patrí aj predkladaný výber. Doplnený komentármi a skvelou štúdiou Ivany Taranenkovej o dnešnom nazeraní na dielo a význam Vajanského podáva nielen Vajanského názory z daných oblastí, ale ich prostredníctvom nám tiež približuje škálu problémov, akými žila slovenská spoločnosť na prelome 19. a 20. storočia. Daniela Kodajová

Vyhľadávanie

Sledujte nás na Facebooku

TOP 10 knihy