WEBSHOP VYŽADUJE COOKIES, PROSÍM ZAPNITE HO!
Knihy podľa žánrov
EsejeEstetikaFilozofiaHistóriaInéKriminálny román LingvistikaLiterárna vedaNáboženstvoPoéziaPrávoPrírodné vedyPróza / domácaPróza / svetováPublicistikaSpoločenské vedyUmenie

Knihy

Vojtech Mihálik

Vojtech Mihálik (1926 – 2001) je jedným z najvýznamnejších a zároveň najprotirečivejších básnikov a politicko-ideologických činiteľov v slovenskej poézii, kultúre a politike. Výber z jeho rozsiahleho diela obsahuje ukážky z juvenílií a úplné vydanie dvoch najvýznamnejších zbierok z prvého obdobia jeho tvorby, ktorými sa zaradil medzi vrcholných básnikov 20. storočia (Anjeli, 1947 a Plebejská košeľa, 1950). Ide o poéziu slobodného človeka a básnika vychádzajúcu z hĺbky jeho bytosti. Roku 1952 dochádza aj v Mihálikovej tvorbe k radikálnemu obratu a z básnického spiritualistu a autora modernej sociálnej poézie sa stáva reprezentantom poézie socialistického realizmu, ktorá sa dala do služieb novej politickej totality pseudosocializmu sovietskeho typu, ktorému zostal verný takmer po celý život. Náš výber sleduje na jednej strane otvorený spor s Mihálikom o Mihálika a jeho vlastný skrytý spor so sebou samým a s uskutočňovaním socializmu, ktorý upadal a rozpadal sa. Nejde len o tvorbu odpútanú od politickej tematiky, ale najmä o tie básne občianskeho básnika, v ktorých opúšťa politickú a ideologickú služobnosť a sústreďuje sa na svedectvo a analytickú úvahovosť, čím sa približuje životnej pravde (Čierna jeseň, 1969 a Účasť, 1983). Ten istý proces sleduje aj výber z jeho politickej publicistiky a kultúrnej esejistiky. Mihálikov ľudský a básnický príbeh vyslovil sám v krátkej básni Potreba žiaľu: „Nežila láska, za ktorou sa nežiali. / A boli sny, čo okolo mňa bežali? // Napokon ušiel som aj sám od seba / a za mnou šľapaj piesne, pýr a pahreba.“

Knihy

Kus/Stránka: 32 20 12 8
Poradie: Meno Cena
Stránka: 1 / 1
1
Básnické dielo

Básnické dielo

Vojtech MihálikRok vydania: 2010Výber zostavil, komentáre a vysvetlivky a doslov napísal Milan Hamada. Kalendárium života a diela a obrazovú prílohu pripravila Mária Sukeníková. Rukopis posúdila Eva Jenčíková.     Milan Hamada, významný historik staršej literatúry a zároveň jeden z najintegrálnejších kritikov slovenskej literatúry 20. storočia, sa ujal neľahkej úlohy – zostaviť knižný výber z tvorby mimoriadne talentovaného, no značne kontroverzného básnika Vojtecha Mihálika (1926 – 2001), ktorý vstúpil do slovenskej literatúry po druhej svetovej vojne. Vyšiel z prostredia trnavského katolíckeho gymnázia, čo výrazným spôsobom ovplyvnilo autorovu ranú časopiseckú tvorbu i jeho básnický debut Anjeli (1947). Eruptívna zmyslová obrazotvornosť, jemné intelektuálne verše preniknuté modernou spiritualitou a nekonvenčná, expresívna básnická reč sú pre mladého Mihálika charakteristické. Hamada s veľkou dávkou empatie sleduje peripetie Mihálikovej tvorby v čase, keď bol ešte slobodným, intelektuálne moderným a svojbytným tvorcom, čo nepodľahol ani vtedajším dobovo módnym nadrealistickým tendenciám (básnikov kritický spor s upadajúcim nadrealizmom odráža i prvá ukážka v kapitole Z článkov a rozhovorov). Charakterizuje Mihálika aj ako autora modernej, autentickej sociálnej lyriky v zbierke Plebejská košeľa (1950), ktorú považuje (na rozdiel od dobovej kritiky) za „vrcholnú a jedinečnú zbierku slovenskej povojnovej poézie.“     Eva Jenčíková             

Vyhľadávanie

Sledujte nás na Facebooku

TOP 10 knihy