WEBSHOP VYŽADUJE COOKIES, PROSÍM ZAPNITE HO!
Knihy podľa žánrov
EsejeEstetikaFilozofiaHistóriaInéKriminálny román LingvistikaLiterárna vedaNáboženstvoPoéziaPrávoPrírodné vedyPróza / domácaPróza / svetováPublicistikaSpoločenské vedyUmenie

Dielo

Dielo
Dielo

Popis knihy:

Napriek nesmiernej popularite jeho osobnosti je dielo Ľudovíta Štúra (1815-1856) v kultúrnom vedomí našej spoločnosti ešte stále nedostatočne zakotvené. Jeho historický a kultúrno-politický význam sa často stráca v spleti tradičných školských schém. Zámerom editora preto bolo predstaviť všestrannú Štúrovu tvorbu a popri historickom vyzdvihnúť aj jej aktuálny rozmer. Dielo Ľudovíta Štúra veľkou mierou prispelo k formovaniu národnej identity, romantickej literatúry, modernej jazykovedy, žurnalistiky ako aj politickej publicistiky a esejistiky. Publikácia je impulzom k jeho intenzívnejšiemu a autentickejšiemu poznaniu.


Úryvok z knihy:

"Každý národ je v najvrúcnejšom spojení so svojím jazykom. V ňom ako prvom produkte teoretického ducha odráža sa národ; jazyk je teda najistejším znakom podstaty a samobytnosti každého národa. Národ práve tak ako jednotlivec prejavuje jazykom svoje najhlbšie vnútro, v jazyku takrečeno stelesňuje svojho ducha; táto vonkajšia podoba presne zodpovedá vnútru národa na všetkých stupňoch jeho vývinu, v jazyku a s jazykom sa vyvíja duch národa ako v najzodpovedajúcejšej mu forme: oba sú navzájom závislé a jeden bez druhého nemôžu teda jestvovať.
Pretože teda vnútro národa je zahrnuté v tejto vonkajšej forme a ona mu vyhovuje, samo sebou sa rozumie, že každý sa môže vrúcne modliť iba vo svojom materinskom jazyku, každý len v ňom prejaví nadšenie svojej hrude v speve, lebo piesne v cudzom jazyku, aj keď sú mu zrozumiteľné, predsa nemôžu verne vyjadriť hnutia jeho mysle a stavy duše. Aký dojemný je materinský jazyk, myslím cíti a vie každý; na dôkaz toho uspokojíme sa s príkladom, ktorý uvedieme z oblasti nám už vzdialeného klasického sveta."

Vyhľadávanie

Sledujte nás na Facebooku

TOP 10 knihy