WEBSHOP VYŽADUJE COOKIES, PROSÍM ZAPNITE HO!
Knihy podľa žánrov
EsejeEstetikaFilozofiaHistóriaInéKriminálny román LingvistikaLiterárna vedaNáboženstvoPoéziaPrávoPrírodné vedyPróza / domácaPróza / svetováPublicistikaSpoločenské vedyUmenie

Knihy

Malá edícia Ad fontes

Knihy

Kus/Stránka: 32 20 12 8
Poradie: Meno Cena
Stránka: 1 / 1
1
O politickej slobode

O politickej slobode

John Stuart MillRok vydania: 2001Ústrednou témou eseje "O politickej slobode" je individuálna sloboda respektíve otázka, či a ako je možná sloboda jednotlivca v spoločnosti. Autor rozoberá tri hlavné problémy: 1. problém slobody myslenia a vyjadrovania, 2. problém individuality ako zdroja spoločenského pokroku, 3. problém rozlíšenia ľudského konania a života na čisto súkromnú sféru a sféru verejnú.
Liberalizmus

Liberalizmus

Leonard Trelawny HobhouseRok vydania: 2002Hobhousova práca Liberalizmus sa stala modernou klasikou, možno ju považovať za najlepšie vyjadrenie politických princípov, ktorými sa zaoberali britskí liberálni sociálni reformátori na počiatku 20. storočia. Spája sa v nej historická analýza vývoja liberálneho učenia s filozofickým rozborom povahy liberálneho presvedčenia a s návrhom na preformulovanie liberalizmu tak, aby kládol dôraz na komunitu, na práva individuálneho blahobytu a na aktívny štát.
O zákonoch

O zákonoch

Frédéric BastiatRok vydania: 2002Nevyhnutným predpokladom slobody človeka je podľa autora nedotknuteľnosť vlastníckych práv. Ak chce byť zákon spravodlivý, tak jeho obsah a duch musia vychádzať z vlastníctva, musia ho bezvýhradne rešpektovať. Tejto problematike sa venujú jednotlivé eseje v knihe: Štát, Vlastníctvo a zákon, Zákon.
Analýza poznania

Analýza poznania

Bertrand RussellRok vydania: 2003Výber z epistemologických prác významného anglického filozofa, jedného zo zakladateľov logického atomizmu. Transparentný a prehľadný spôsob filozofovania má byť podľa autora založený na logickej analýze, ktorá má jasne odlíšiť elementárne objekty a pojmy od komplexných objektov a pojmov, a má ukázať, ako pomocou elementov možno definovať komplexy.
Poddanstvo žien

Poddanstvo žien

John Stuart MillRok vydania: 2003Diskriminácia žien vo verejnej sfére má podľa J. St. Milla (1806 – 1873) svoje korene v túžbe mužov ovládnuť ženu vo sfére rodiny, preto odstránenie poddanstva žien si vyžaduje reformu manželského práva a zákona, ale aj výrazné zmeny vo sfére participácie žien na verejnom a politickom živote.
Filozofia logického atomizmu

Filozofia logického atomizmu

Bertrand RussellRok vydania: 2004Podľa nositeľa Nobelovej ceny za literatúru Bertranda Russella je podstatou filozofie logika, logická analýza. Človek má do činenia so zmyslovými údajmi, za ktorými sa nachádzajú buď nezávislé zmyslové elementy, alebo fakty. Fakty nemožno pokladať ani za fyzické, ani za psychické, sú neutrálne. Podľa Russella musí akékoľvek poznanie vychádzať z bezprostredného kontaktu s entitami sveta. Z toho, čo on nazýva „poznanie konfrontáciou“.

Vyhľadávanie

Sledujte nás na Facebooku

TOP 10 knihy