WEBSHOP VYŽADUJE COOKIES, PROSÍM ZAPNITE HO!
Knihy podľa žánrov
EsejeEstetikaFilozofiaHistóriaInéKriminálny román LingvistikaLiterárna vedaNáboženstvoPoéziaPrávoPrírodné vedyPróza / domácaPróza / svetováPublicistikaSpoločenské vedyUmenie

Knihy

Spisy Michela Foucaulta

Michel Foucault o modernej spoločnosti a modernom človeku: „Moderný človek v pokojnom a jasnom svete duševnej choroby so šialencom už nekomunikuje. Na jednej strane je človek rozumu, ktorý k šialenstvu posiela lekára a pripúšťa len vzťah sprostredkovaný abstraktnou univerzálnosťou choroby; a na druhej strane je človek šialený, komunikujúci s druhým iba prostredníctvom rovnako abstraktného rozumu, ktorým znamená poriadok, fyzický a mravný útlak, anonymný tlak skupiny, požiadavka konformnosti. Spoločná reč neexistuje; lepšie povedané, už neexistuje; dialóg sa skončil s 18. storočím, na konci ktorého sa šialenstvo ustanovilo ako duševná choroba.“ Dejiny šialenstva „Archeológia nášho myslenia poľahky ukazuje, že človek je nedávnym vynálezom. A že sa blíži k svojmu koncu. Ak tieto usporiadania musia raz zaniknúť, tak ako sa objavili, ak ich raz nejaká udalosť, ktorú zatiaľ nanajvýš tušíme ako možnú, no je formu a prísľub nepoznáme, rozvráti, ako bolo na konci 18. storočia rozvrátené klasické myslenie – potom sa možno bez obáv staviť, že človek sa vytratí ako tvár z piesku na brehu mora.“ Slová a veci „V 18. storočí je organizácia policajného aparátu zárukou zovšeobecnenia disciplín, ktoré zasahujú celý štát. Chápeme, prečo polícia, ktorá bola celkom zjavne spätá s tým, čo c kráľovskej moci prekračovalo vykonávanie právnych noriem, mohla napriek tomu s minimálnymi úpravami prežiť prestavbu právneho systému; a prečo mu aj naďalej čoraz dôraznejšie vnucovala svoju nadradenosť, v čom pokračuje dodnes (...) Môžeme sa čudovať, že sa celulárne väzenie so svojou rozčlenenou chronológiou, povinnou prácou, inštanciami dozoru a zaznamenávania, so svojimi majstrami normality, ktorí predlžujú a násobia funkcie sudcu, stalo moderným nástrojom trestného práva? Môžeme sa čudovať, že sa väzenie podobá továrňam, školám a kasárňam, ktoré sa zasa podobajú väzeniu?“ Dozerať a trestať „Všeobecným rámcom toho, čo nazývam «technológiami seba samého», je otázka, ktorá sa vynorila na konci 18. storočia a stala sa jedným z pólov modernej filozofie. Táto otázka sa dosť líši od tých, ktoré pokladáme za tradičné filozofické otázky: Čo je svet? Čo je človek? Čo je pravda? Čo je poznanie? Ako môžeme niečo poznať? Atď. Nazdávam sa, že otázka, ktorá sa vynára na konci 18. storočia, je takáto: Čo sme v našej terajšej prítomnosti? Túto otázku nájdeme sformulovanú v jednom Kantovom texte.“ Technológie seba samého

Vyhľadávanie

Sledujte nás na Facebooku

TOP 10 knihy