WEBSHOP VYŽADUJE COOKIES, PROSÍM ZAPNITE HO!
Knihy podľa žánrov
EsejeEstetikaFilozofiaHistóriaInéKriminálny román LingvistikaLiterárna vedaNáboženstvoPoéziaPrávoPrírodné vedyPróza / domácaPróza / svetováPublicistikaSpoločenské vedyUmenie

Knihy

Knihy

Kus/Stránka: 32 20 12 8
Poradie: Meno Cena
Stránka: 6 / 8
12345678
Rasa a vôľa

Rasa a vôľa

Miloslav SzabóRok vydania: 2004Vo svojej novej práci sa Miloslav Szabó zameral na oživený záujem nemeckých spoločenských vied o politické náboženstvá, najmä so zreteľom na dielo nacistického ideológa Alfreda Rosenberga, ktorého kniha Der Mythus des 20. Jahrhunderts (Mýtus 20. storočia, 1930) poskytuje množstvo variácií na tému politických náboženstiev. Szabóova kniha je mimoriadne užitočným prínosom pre hlbšie poznanie základov, inšpiračných zdrojov a motivácií ideológie, ktorá patrí k nočným morám dvadsiateho storočia.
Hlad a hojnosť

Hlad a hojnosť Dejiny európskeho stravovania

Massimo MontanariRok vydania: 2004Čitateľsky atraktívna, odborne fundovaná sonda do histórie stravovania, prípravy jedál, spôsobov ich konzumovania, doplnená širším spoločenským kontextom, porovnaním životných úrovní jednotlivých vrstiev obyvateľstva. Autor si všíma dobové odlišnosti vo zvyklostiach či pravidlách stolovania (starovek, stredovek, novovek) a zasadzuje ich do celkovej dejinnej mozaiky.
Dejiny a zahraničná politika v strednej Európe

Dejiny a zahraničná politika v strednej Európe

Pavol LukáčRok vydania: 2004Historik a politológ Pavol Lukáč (1971 – 2004) sa v tejto knihe pokúsil dať odpoveď na otázku, ako sú súčasné i nedávne politické a spoločenské procesy prebiehajúce v regióne strednej Európy prepojené s dejinami a politikou.
Samizdat o odboji

Samizdat o odboji

Jozef JablonickýRok vydania: 2004Súbor štúdií a článkov popredného slovenského historika (1933) sa venuje obdobiu vojnového slovenského štátu, najmä odboju a Slovenskému národnému povstaniu. Jednotlivé práce boli publikované iba ako samizdat alebo v exilových publikáciách a pre bežného čitateľa boli prakticky nedostupné. Obsahujú neznáme fakty o zlyhaní Malárovej armády, neúspešnej misii Šmidkeho v Moskve alebo o zajatí generálov Viesta a Goliana.
Hitlerovo Rakúsko

Hitlerovo Rakúsko

Evan Burr BukeyRok vydania: 2004Táto kniha predstavuje pokus o rekonštrukciu politických postojov a každodenných starostí obyčajných Rakúšanov počas vlády nacizmu. Predstavuje empirické úsilie nazrieť do psychického sveta tých mužov a žien, ktorí obývali územie, ktoré bolo jednak Hitlerovou rodnou krajinou, a jednak v období rokov 1938 – 1945 tvorilo integrálnu súčasť jeho Veľkonemeckej ríše.
Človek v sieťach

Človek v sieťach Slovenská politická emigrácia 1948 - 1989

Jozef ŠpetkoRok vydania: 2005Autor mapuje pôsobenie viacerých emigračných vĺn v rámci vysielania rozhlasových staníc Slobodná Európa a Hlas Ameriky.
Historici a čas

Historici a čas

Jean LeducRok vydania: 2005Historik Jean Leduc patrí k vedúcim postavám novej línie francúzskych spoločenských vied. V knihe Historici a čas predkladá nezvyčajný prístup k objektu skúmania – môžeme ho nazvať metavedou o histórii. Používa napríklad nové prístupy, ktoré problematizujú čas, chápanie času historikmi a rozličné predstavy o tomto jave, zaoberá sa aj literatúrou, jej interpretačnými metódami.
Európska civilizácia

Európska civilizácia

autorov KolektívRok vydania: 2005Význační poľskí humanisti, historici a politológovia sa v tejto publikácii zamýšľajú nad dejinami a problémami európskej civilizácie, pričom predstavujú rôzne aspekty európskej identity, jej antické, barbarské, kresťanské a judaistické korene. Rozprávajú o oblastiach Európy od starovek po súčasnosť, o genéze štátnosti, medzikultúrnych vzťahoch a vzťahoch medzi jednotlivými náboženstvami. Nosnou témou, ktorá je v pozadí jednotlivých konkrétnych esejí a štúdií, je európske vedomie a idea spoločného európskeho priestoru.

Vyhľadávanie

Sledujte nás na Facebooku

TOP 10 knihy