WEBSHOP VYŽADUJE COOKIES, PROSÍM ZAPNITE HO!
Knihy podľa žánrov
EsejeEstetikaFilozofiaHistóriaInéKriminálny román LingvistikaLiterárna vedaNáboženstvoPoéziaPrávoPrírodné vedyPróza / domácaPróza / svetováPublicistikaSpoločenské vedyUmenie

Knihy

Knihy

Kus/Stránka: 32 20 12 8
Poradie: Meno Cena
Stránka: 8 / 8
12345678
Ornament a iné prózy

Ornament a iné prózy

Vincent ŠikulaRok vydania: 2007Kniha Ornament a iné prózy predstavuje Vincenta Šikulu ako spisovateľa s vyhraneným a originálnym autorským rukopisom, v ktorom dominuje jeho osobný zážitok, výrazne dotovaný myslením a skúsenosťou jednoduchého človeka zo západoslovenského regiónu. Čitateľa osloví nepotlačená elementárna ľudskosť, spontánne, nespútané rozprávačstvo, novátorský štýl i zvláštny typ lyrizmu a expresivity, s akým autor stvárňuje postavy svojich nezabudnuteľných príbehov. Vo výbere prevažuje autorova epická tvorba, ktorá je doplnená o jeden básnický cyklus a publicisticko-memoárové texty. Spisovateľov obraz dotvárajú dobové kritické reflexie, kalendárium života a diela, komentáre a vysvetlivky, obrazová príloha a štúdia o jeho nevšednom rozprávačskom majstrovstve.
Okultizmus a iné prózy

Okultizmus a iné prózy

Pavel HrúzRok vydania: 2007 Banskobystrický rodák Pavel Hrúz (1941) patrí k významným predstaviteľom mimoriadne silnej spisovateľskej generácie. Autor napriek dlhému publikačnému zákazu už viac ako štyridsať rokov podstatným spôsobom utvára "prozaickú tvár" Slovenska. Prostredníctvom beletristických a publicistických textov Hrúz odhaľuje ničivý a deformujúci vplyv režimu, zamaskovaného za spoločenskú nevyhnutnosť, na človeka a na jeho život. Zbierka prináša dva poviedkové súbory Okultizmus (1968) a Pereat (knižne 1991), ktorých ústrednou témou je rozklad morálky a hodnôt v období budovania socializmu. Súčasťou knihy sú aj autorove kratšie prózy, publicistické texty, rozhovory, bohatá obrazová príloha a doslov editora. "Hrúz vie vážne premeniť na komické a rovnako znížiť aj pátos, historické udalosti sú najčastejšie iba na okraji - jeho rozprávač i postavy sú svedkami." Gabriela Rakúsová, SME, 22.5.2008
Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy)

Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy)

Pavol RankovRok vydania: 2008Prvý román slovenského spisovateľa Pavla Rankova. Historický príbeh z obdobia rokov 1938 až 1968 je príbehom troch kamarátov, bojujúcich o lásku jednej ženy. Ich individuálne osudy sa stanú vratkými člnkami v divokej búrke dejinných udalostí: Mníchov, viedenská arbitráž, druhá svetová vojna, protižidovské zákony, nemecká okupácia a príchod sovietskych vojsk na konci vojny, povojnové vysídľovanie obyvateľstva, komunistický prevrat vo februári 1948, politické procesy päťdesiatych rokov, pokus o reformy a následná sovietska okupácia v auguste 1968. "Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy)" je román o láske, pokiaľ ju vyššia moc povolila.   Ohlasy: Rankovove prózy sú dôkazom toho, že dobré rozprávanie akosi navzdory kríze príbehov pokračuje: súčasne dokazujú, že môže byť aj nesmierne príťažlivé, môže oslovovať súčasníkov, obsahovať filozofické tajomstvo, ba – čo je na naše provinčné pomery nezvyčajné – môže byť aj mondénne. (Adam Bžoch) Hľadanie námetu sa stalo akoby hybnou silou Rankovovho spisovateľstva – rozpráva príbehy, ktoré sa rozbiehajú do sveta, aby tam našli svoju pointu. Rankovove texty sú najsilnejšie práve na tých miestach, kde autor nežiada od seba nič iné, ako byť rozprávačom „toho, čo sa stalo". Čitateľ je svedkom pokusu o renesanciu príbehu, rozprávačstva. (Peter Darovec)"Peter Rónai, Jan Bízek a Gabriel Rosenberg – to sú naše životy, konkrétnejšie: životy našich rodičov a starých rodičov. Pavol Rankov rekapituluje a vzdáva hold. Nekritizuje, na to má svojich hrdinov priveľmi (a vlastne oprávnene) rád." (Zuzana Mojžišová, Týždeň 43/2008) Úryvok z knihy: "Na konci tridsiatych rokov dvadsiateho storočia sa len zopár ma− lých miest v Československej republike mohlo pochváliť vlast− ným kúpaliskom. Levice k nim patrili. Keďže prvý september 1938 bol slnečný deň, boli na kúpalisku takmer všetci. Dospelí s deťmi i bez detí, mládež aj starci, Le− vičania aj ľudia z okolitých dedín, Maďari, Slováci, Česi, Židia, Cigáni, rodina Nemca Barthela aj Bulhara Rankova. Boli tu de− mokrati, liberáli, konzervatívci, monarchisti, socialisti, naciona− listi, komunisti aj fašisti. Len anarchista Varga bol v Španielsku. Na kúpalisku nechýbali ani Peter, Honza a Gabriel. S očami pri− žmúrenými proti lúčom popoludňajšieho slnka sedeli na betóno− vom múriku a hompáľali nohami. Občas vypľuli hustú slinu, aká sa tvorí vo vysušených ústach. Tešili sa z voľného popoludnia prvé− ho dňa školského roku, keď ešte nedostali domáce úlohy, a obdi− vovali spolužiačku Máriu Belajovú. Malá krásavica sedela s ro− dičmi a mladším bratom Jurkom neďaleko od nich. Dievča mávalo zvyčajne vlasy zviazané do mocného copu, ktorý pripomínal konský chvost, ale teraz sa mu v hustých prameňoch voľne sušili. – Vlasy barvy lúčneho medu, – skonštatoval Honza. Honza občas čítaval zamilované romániky, ktoré si kupovala jeho sestra. Naposledy to bol príbeh s názvom Záchvěvy srdcí. Peter s Gabrielom sa už zmierili s tým, že si ich kamarát od spiso− vateľov požičiava prirovnania, ktorými potom opisuje Máriinu krá− su. Oni sami by to tak výstižne nevedeli povedať. Mária vybrala z vrecúška slivku a dlhými prstami si ju vložila do úst. – Má nádherné pery, – vzdychol Gabriel. – Tmavorudé... ruděčervené, – hľadal správne slová Honza. – Nem piros, vörös, – zahundral Peter. Ako dievčina prežúvala, pleť na jej lícach sa napínala a uvoľňo− vala. Potom nabrala vzduch, privrela oči a prudko vypľula kôst− ku. Tá preletela asi metrovú vzdialenosť a pristála na temene hla− vy jej brata. – Mara, hnusná marha! – vykríkol Jurko a hodil kôstku do Márie. Mama Belajová ani nezdvihla hlavu od háčkovania, len pokoj− ne povedala: – Ale deti, buďte na seba dobré. – Lebo vás vyplieskam po riti, – dodal otec. Peter, Honza a Gabriel boli zamilovaní. A bolo im jasné, že Má− riu môže napokon získať len jeden. – Nemôžeme o ňu bojovať súčasne, – vysvetľoval Honza. – Vie, že sme kamarádi, a pomyslí si, že si z nej tropíme žerty. – Butaság! Ako ty môžeš vedieť, čo si ona pomyslí, – odporo− val Peter. – Honzík má pravdu. Keď sa okolo nej budeme krútiť všetci traja, nezaľúbi sa ani do jedného. Kde sa dvaja bijú, tretí vyhráva. Ale kde sa traja bijú, každý prehráva, – mudroval Gabriel. – Tak pojďme jako v škole, podľa abecedy, – navrhol Honza, – Bízek Jan, Rónai Peter, Rosenberg Gabriel. Budem mať rok času, aby som si Máriu získal. Keď sa mi to nepodarí, nastúpi Peter... – Nem, nem, – protestoval Peter, – podľa abecedy určite nie. Musíme zvoliť spravodlivý spôsob, však Gábor?! – Nie som Gábor! Už som ti to povedal stokrát, – hneval sa Gabriel. – Bocsánat, – ospravedlňoval sa Peter. – Skúste chvíľu nemyslieť na seba, ale na ňu, – začal pokojne Gabriel. – Mladé dievča potrebuje zrelého muža... – A to si akože ty?! – hneval sa Peter. – Som z vás najstarší, – trval na svojom Gabriel."
Posledná vec a iné

Posledná vec a iné

Leopold LaholaRok vydania: 2008Život Leopolda Laholu pripomína dobrodružný film plný zvratov a tajomstiev, v ktorom sa striedajú úspechy s pádmi. Autor sa narodil 30. januára 1918 ako Leopold Friedmann a predčasná smrť ho zastihla 12. januára 1968. Medzi týmito dvoma dátumami sa rozprestiera päťdesiat rokov všestrannej tvorby talentovaného umelca, ktorú prináša zbierka Posledná vec a iné. Lahola toho zažil naozaj veľa: koncentračný tábor v Novákoch, deportáciu rodiny do Osvienčimu, účasť na ruskom partizánskom odboji, členstvo v 1. Československom armádnom zbore, po vojne ako filmár odchod do Izraela a zákaz návratu, ktorý ho prinútil žiť a pracovať v rôznych častiach Európy, až po záblesky domáceho uznania v 60. rokoch, ktoré však prišli neskoro. Výber Eleny Paštékovej z diela Leopolda Laholu vám priblíži prácu básnika, prozaika, prekladateľa, dramatika, scenáristu, režiséra a publicistu v jednej osobe. Dôležité témy v jeho diele pramenia z jeho osudu, ako téma (židovskej) identity a jej straty, hrôzy minulosti, tragédia holokaustu a obrazy budúcnosti. Kniha prináša zbierku noviel Posledná vec, divadelnú hru Atentát, básne, reportáže, literárne skice, výber z rukopisov ako veľmi osobných a autobiografických komentárov a reflexie Laholových súčasníkov či nasledovníkov k jeho životu a tvorbe. Úlohou zbierky nie je predstaviť Laholu ako obeť rôznych režimov, ani jeho rehabilitácia ako autora, ale sprítomnenie živej hodnoty jeho diela.

Vyhľadávanie

Sledujte nás na Facebooku

TOP 10 knihy